ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

 

 Startersadvies

Wij weten waaraan u begint als u een zaak gaat starten. En we delen onze expertise graag met u.

Uw garanties

 • Een realistisch financieel plan en begeleiding op maat bij de opstart van uw onderneming
 • Ervaren adviseurs met een hart voor ondernemen en een grondige kennis van uw verplichtingen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Onze diensten

 • Advies over de meest geschikte ondernemingsvorm
 • Begeleiding bij de opmaak van het financiële plan
 • Advies rond financieringsmogelijkheden
 • Advies over beroepsverzekering, gewaarborgd inkomen, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
 • Inschrijving bij de Kruispuntbank en activeren van uw btw-nummer
 • Begeleiding bij keuze sociaal statuut
 • Verzorgen aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds

 Boekhouding

Uw boekhouding is de basis waarop u steunt om beslissingen te nemen. En die basis moet kloppen, tot twee cijfers na de komma.

Uw garanties

 • Een stipte en correcte verwerking van alle boekhoudkundige stukken
 • Vaste contactpersonen die uw dossier door en door kennen

Onze diensten

 • Verwerking van alle boekhoudkundige stukken
 • Opmaken van de btw-aangiftes
 • Fiscale aangiftes in de vennootschaps- en de personenbelasting
 • Opmaken van de eindejaarsafsluiting
 • Opstellen van de jaarafrekening en jaarstukken
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank

 


 Fiscaliteit

De wetgeving rond fiscaliteit verandert snel. Maar onze medewerkers blijven door het bos de bomen zien.

Uw garanties

 • Een sterk dossier dat fiscale controles doorstaat
 • Fiscale optimalisatie door een geïntegreerde aanpak van vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw

Onze diensten

 • Advies rond directe en indirecte belastingen
 • Opstellen belastingaangiftes in vennootschapsbelasting en personenbelasting
 • Verdediging van uw dossier bij administraties
 • Advies rond vermogensplanning en persoonlijke financiële planning
 • Advies en begeleiding rond opvolging en successieplanning
 • Fiscale begeleiding bij investeringen
 • Advies en begeleiding bij overnames en reorganisaties

My Personal FMGP Box