U heeft wellicht vernomen dat elke onderneming verplicht is haar UBO (= uiteindelijke begunstigden) te registreren in een online databank die publiek consulteerbaar is.   De bestuursorganen van de ondernemingen zijn verplicht een UBO-registratie uit te voeren vóór 30 september 2019.

Nadien moet elke wijziging binnen de uiteindelijke begunstigden worden doorgegeven binnen de maand na wijziging.  Bij niet-naleving van deze registratieplicht, riskeert u een administratieve geldboete van 250 euro tot 50.000 euro.

Volgende gegevens van de uiteindelijke begunstigde dient u over te maken. Enerzijds de klassieke identiteitsgegevens (naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en adres) en anderzijds het percentage aandelen of stemrechten van elke uiteindelijke begunstigden, alsook vanaf wanneer hij uiteindelijke begunstigden is geworden.

Alle gegevens moeten worden doorgegeven via de website “MyMinfinPro.be” (klik op ‘Toepassingen’).

 

Bent u reeds klant, volg dan onderstaande video-link om uw mandaat in orde te stellen.

VOLG ONZE VIDEO om uw MANDAAT voor UBO in orde te brengen.

Als u alle stappen doorlopen heeft, stuurt u een mailtje naar ubo@fmgp.be en zorgen wij dat uw dossier volledig in orde wordt gemaakt.

Mocht u toch vragen of problemen hebben, mag u steeds contact opnemen met ons kantoor. Zij helpen u graag verder met de te volgen procedure.

 

Bent u nog geen klant en wil u uw registratie in orde maken, neem dan even contact op met ons voor een offerte via info@fmgp.be.

Met vriendelijke groeten,

FMGP-team

My Personal FMGP Box