Rappel betaling BTW tijdens Corona

Eén van de Corona maatregelen van de overheid is een uitstel van  betaling van de btw saldo’s van de maand maart/eerste kwartaal 2020 naar uiterlijk 20 juni 2020. Een lokaal ambtenaar heeft ons verwittigd dat de computersystemen van de overheid  op dit moment nog niet...

Bijkomende maatregelen vanaf 18/03/2020

De FOD Financiën meldt in verband met bijkomende maatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en de ondernemers en dus ook voor u. Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19),...

UPDATE CORANAVIRUS WERKING FMGP

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen tegen het Corona virus hebben wij besloten in het belang van onze dienstverlening en de gezondheid van onze medewerkers  ons kantoor fysiek te sluiten tot en met 5 april. Dit betekent dat : ° Onze medewerkers van thuis...

Corona maatregelen FMGP

Aangezien de overheid een aantal maatregelen heeft opgelegd om het Corona-virus te voorkomen zijn wij ook genoodzaakt om, in het belang van onze medewerkers, een aantal maatregelen te nemen. Wij zullen afspraken zoveel mogelijk proberen te beperken in de periode van...

Hervorming Wetboek Vennootschappen

Sinds mei 2019 is  het Wetboek Vennootschappen grondig veranderd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat alle vennootschappen die opgericht zijn voor 1 mei 2019 hun statuten zullen moeten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving. Dit zal uiterlijk moeten gebeuren tegen...

Bedrijfswagens en verkeersboetes, melden bestuurder verplicht!!!

Heeft uw vennootschap bedrijfsvoertuigen en ontvangt u als zaakvoerder of een van uw werknemers een verkeersboete wees dan alert.Heeft uw vennootschap bedrijfsvoertuigen en ontvangt u als zaakvoerder of een van uw werknemers een verkeersboete wees dan alert. Aangezien...
My Personal FMGP Box