VERLENGING BETAALTERMIJN BELASTING

#BELASTING: Naast het uitstel van betaling van de sociale bijdragen, staat de regering burgers én bedrijven toe om betaaluitstel voor het aanslagjaar 2022 te vragen voor de betaling van: 💶 de personenbelasting ​​💶 de vennootschapsbelasting 💶 de belasting niet-inwoners...

ENERGIEMAATREGELEN

#ENERGIE: De energiecrisis heeft op iedereen een grote impact, óók op zelfstandigen. Daarom neemt de overheid enkele maatregelen om zelfstandigen in moeilijkheden zo goed mogelijk te ondersteunen. 🤝 Deze zijn van toepassing via het sociaal verzekeringsfonds: 👉 Uitstel...

DAG VAN DE ONDERNEMER

#ONDERNEMEN: In november vieren we de Dag van de Ondernemer en daarom zetten we via deze weg álle ondernemers in de “sterretjes”. Want jullie zijn de echte sterren op de werkvloer: ✨ Omdat jullie élke dag op zoek gaan naar innovatie. ✨ Omdat jullie inzetten op...

BEDRIJFSVOERTUIGEN EN BOETES

#WISTJEDAT: je altijd moet melden wie er achter het stuur van je bedrijfswagen zit, wanneer je vennootschap een verkeersboete ontvangt? 🚔 Het niet melden van de bestuurder -zaakvoerder of werknemer- kan je vennootschap namelijk een strafrechtelijke boete opleveren...

IPT

#OPGELET: Laat je IPT voor het einde van 2022 herbekijken! 👀 De pensioenhervormingen voor zelfstandigen (sinds 1 januari 2021) hebben namelijk een grote impact op je IPT-opbouw. Er zijn op dit moment heel wat contracten die in overschrijding zijn en dat betekent… dat...
My Personal FMGP Box