Heeft uw vennootschap bedrijfsvoertuigen en ontvangt u als zaakvoerder of een van uw werknemers een verkeersboete wees dan alert.Heeft uw vennootschap bedrijfsvoertuigen en ontvangt u als zaakvoerder of een van uw werknemers een verkeersboete wees dan alert. Aangezien uw vennootschap geen overtreding kan maken dient u de bestuurder van de wagen te melden. Voor het niet melden van de bestuurder kan uw vennootschap strafrechtelijk beboet worden. Deze strafrechtelijke boetes variëren van 300,00 Euro tot 4.000,00 Euro.

Hoe pakt u dit aan ?
U betaalt NIET onmiddellijk de verkeersboete. U maakt melding van chauffeur via het online registratieplatform zoals vermeld op het formulier. De overtreder gaat dan op zijn persoonlijke naam de boete opnieuw ontvangen en kan deze dan correct betalen.
TIP U kan best van het meldingsscherm een print-screen nemen. De print-screen kan je nodig hebben als bewijs wanneer uw vennootschap een herinnering zou ontvangen voor het niet betalen van de boete.

My Personal FMGP Box