Sinds mei 2019 is  het Wetboek Vennootschappen grondig veranderd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat alle vennootschappen die opgericht zijn voor 1 mei 2019 hun statuten zullen moeten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving.

Dit zal uiterlijk moeten gebeuren tegen 01/01/2024. Indien er geen specifieke reden is tot omvorming adviseren wij om deze aanpassing pas te doen in de loop van 2022 – 2023. Bij onze klanten zullen wij samen met hun beslissen wanneer deze omvorming het best doorgevoerd wordt.

Ondertussen zijn er automatisch al wel een aantal wijzigingen van kracht :

  • Eén ervan is een wijziging in  de benaming van de vennootschapsvormen. In onderstaande tabel vindt U een overzicht van de oude en nieuwe benamingen. Voor de naamloze vennootschap, wijzigt er op dit vlak niets.
  • Verder worden alle vertegenwoordigers van de vennootschap bestuurders genoemd en verdwijnt de term zaakvoerder.
Oude Vennootschapsvorm Oude afkorting Nieuwe vennootschapsvorm Nieuwe afkorting
Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA Besloten vennootschap BV
Gewone commanditaire vennootschap GCV Commanditaire vennootschap CommV
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid CVOA Vennootschap onder firma VOF
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA Besloten vennootschap BV
Vennootschap onder firma V.O.F.
Vennootschap
Vennootschap onder firma VOF
Naamloze Vennootschap NV Naamloze Vennootschap NV

* tenzij de CVBA aan de definitie van een coöperatieve vennootschap voldoet. In de praktijk betreft dit in de regel enkel echte ‘coöperatieven’.

Dit zijn twee belangrijke wijzigingen die invloed kunnen hebben op uw drukwerk, facturatie, mailcorrespondentie. In de praktijk zullen er uiteraard geen boetes worden uitgereikt indien U bijvoorbeeld uw huidige voorraad aan briefpapier nog opgebruikt, maar het is alleszins aangeraden om hier rekening mee te houden bij uw volgende bestelling.

Nog een opvallende wijziging in het nieuw Wetboek Vennootschappen is de afschaffing van de miniumumkapitalen voor besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen. Opdat er voldoende vermogen binnen de vennootschap zou blijven ter bescherming van de schuldeisers, zal elke uitkering aan de aandeelhouders worden voorafgegaan door een diepgaande analyse : de zogenaamde balans-en liquiditeitstest

Voor bestaande vennootschappen wordt het huidige kapitaal voorlopig omgevormd tot een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij omzetting naar de nieuwe vennnootschapswetgeving kan er geopteerd worden om de kapitalen dan uit te keren maar dit is enkel mogelijk indien de balans- en liquiditeitstest dit toelaten. Er zijn bijzonder strenge sancties indien er een schending is tegen de balans- en liquiditeitstest.

My Personal FMGP Box