Aangezien de overheid een aantal maatregelen heeft opgelegd om het Corona-virus te voorkomen zijn wij ook genoodzaakt om, in het belang van onze medewerkers, een aantal maatregelen te nemen.

Wij zullen afspraken zoveel mogelijk proberen te beperken in de periode van 16 maart tot en met 3 april 2020. Afspraken die wel noodzakelijk zijn zullen we in overleg met U telefonisch of online laten doorgaan. In uitzonderlijke situaties zullen wij afspraken op ons kantoor of bij U ter plaatse laten plaatsvinden. Dit zal in onderling overleg gebeuren.

Wij vragen U om bezoek aan ons kantoor te minimaliseren of te vermijden. Het is wel aangewezen om documenten die nog verwerkt moeten worden te blijven aanleveren in ons online portaal my.fmgp.be of te deponeren in onze brievenbus. Hierdoor kunnen wij het nodige doen om uw dossier klaar te maken voor bespreking na 3 april.

Wij zullen U proberen zo goed mogelijk via onze website, mail of brief te informeren maar excuseren ons nu reeds mocht er in de communicatie de komende weken toch iets mislopen.
Het is ook voor ons een nieuwe onwennige situatie.

Indien uw zaak reeds verplicht gesloten is, vergeet dan niet u te richten tot uw sociaal secretariaat om een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen voor uw werknemers. Neem in dit geval ook met ons contact op zodat wij u verder kunnen begeleiden en adviseren.

My Personal FMGP Box