Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen tegen het Corona virus hebben wij besloten in het belang van onze dienstverlening en de gezondheid van onze medewerkers  ons kantoor fysiek te sluiten tot en met 5 april.

Dit betekent dat :

° Onze medewerkers van thuis uit of achter de schermen aan uw dossier zullen werken.

° We telefonisch bereikbaar blijven op het vertrouwde nummer of via mail.

° Documenten steeds  elektronisch aangeleverd kunnen worden via ons portaal MY.FMGP. Klanten die hiervan nog geen gebruik maken en dit wensen te doen, vragen wij om contact op te nemen.

° Documenten kunnen  nog steeds in onze brievenbus  gedeponeerd worden. Geef ons best een seintje per mail of telefoon als er iets afgeleverd is.

° Documenten die U wil ophalen kunnen na  telefonisch verzoek klaargezet  worden in de inkomhal van ons kantoor.

° Dringende besprekingen zullen via elektronische weg geregeld worden. Hiervoor zal uw dossierverantwoordelijke persoonlijk met U contact opnemen.

° Wij samen met U blijven zoeken naar oplossingen of steunmaatregelen. Raadpleeg geregeld onze website en  houd ons op de hoogte over uw persoonlijke situatie via uw boekhoudverantwoordelijke.

 

Namens het ganse FMGP-team wensen wij U vooral een goede gezondheid en veel succes in de komende periode. We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten.

 

Nogmaals dank voor uw begrip en verlies vooral de moed niet.

My Personal FMGP Box