Eén van de Corona maatregelen van de overheid is een uitstel van  betaling van de btw saldo’s van de maand maart/eerste kwartaal 2020 naar uiterlijk 20 juni 2020.

Een lokaal ambtenaar heeft ons verwittigd dat de computersystemen van de overheid  op dit moment nog niet aangepast zijn aan deze uitzonderlijke data.

Dat wil zeggen dat er vanuit de fiscus rappels zullen buiten gaan voor de niet tijdige betalingen van de BTW. 

Als u eerstdaags zo een schrijven van de BTW mocht ontvangen aangaande een laattijdige betaling over deze periode vragen wij U om dit schrijven onmiddellijk aan uw boekhoudverantwoordelijke te bezorgen, zodat wij deze brieven aan ons lokaal btw kantoor kunnen bezorgen zodanig dat zij de onterechte btw boetes kunnen neutraliseren.

My Personal FMGP Box